Panie Boże nasz

Panie Boże nasz,
jeśli w dniu dzisiejszym zgrzeszyłem słowem, czynem lub myślą,
przebacz mi, jako dobry i Przyjaciel człowieka.
Daj mi sen spokojny i wolny od trwogi,
poślij anioła Twego stróża,
aby mnie zachował i bronił od wszelkiego złego,
albowiem Ty jesteś obrońcą dusz i ciał naszych,
i Tobie chwałę oddajemy,
Ojcu + i Synowi, i Świętemu Duchowi,
teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen

Modlitwy wieczorne - grekokatolickie