Sobota

służba wszystkim świętym i za zmarłych

Troparion o świętych
Apostołowie, Męczennicy i Prorocy, Kapłani, Święci i Święte, stoczyliście dobrą walkę i zachowaliście wiarę. Którzyście otrzymali przychylność Zbawcy, aby zbawił dusze nasze, błagamy was o wstawiennictwo w ​​Jego dobroci, by ocalił nasze dusze.

Troparion za zmarłych
Łaskawy Panie, pamiętaj Twoje sługi i racz wybaczyć każdy grzech, który w swoim życiu popełnili; albowiem nikt nie jest bez grzechu, tylko Ty sam, a Ty masz władzę udzielić odpoczynku tym, którzy odeszli.

Chwała Ojcu + i Synowi, i Duchowi Świętemu

Kontakion o świętych
Panie, Twórco wszystkiego stworzenia, wszechświat ofiaruje Ci Bożych Męczenników jako pierwociny natury. Poprzez ich modlitwy i przez Bogurodzicę, zachowaj Twój Kościół, miejsce Twojego przybytku, Najbardziej Miłosierny, w doskonałym pokoju.

Teraz i zawsze, i na wieki wieków

Kontakion za zmarłych
Razem ze świętymi daj, Chryste, wszystkim zamarłym odpoczynek, gdzie nie ma bólu, smutku, żałoby, ale jest życie wieczne.

Modlitwy na każdy dzień - grekokatolickie