Boże, któryś dla wielkiej Twojej łaski

Boże, któryś dla wielkiej Twojej łaski
i wielkiego miłosierdzia Twego
pozwolił mi, Twemu słudze,
przebyć miniony czas tej nocy bez napaści wszelkiego złego i przeciwnego,
Ty sam, Władco, Stwórco wszystkich rzeczy,
udziel mi tego przez Twoją prawdziwą Światłość,
abym oświeconym sercem mógł pełnić Twoją wolę +,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwy poranne - grekokatolickie