Pozdrowienie cnót

Bądź pozdrowiona, Królowo Mądrości,
Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą, czystą Prostotą.
Pani święte Ubóstwo, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą Pokorą.
Pani święta Miłości, Pan niech cię strzeże z twą siostrą,
świętym Posłuszeństwem.
Wszystkie najświętsze cnoty, niech was strzeże Pan,
od którego się wywodzicie i pochodzicie.
Nie ma w ogóle na całym świecie żadnego człowieka,
który mógłby jedną z was posiadać, jeśli wcześniej nie umarłby.
Kto jedną posiada, a innym nie uchybia, posiada wszystkie.
I kto jednej uchybia, żadnej nie posiada
i wszystkim uchybia (por. Jk 2, 10).
I każda zawstydza wady i grzechy.
Święta Mądrość zawstydza szatana i całą jego przewrotność.
Czysta i święta Prostota zawstydza całą mądrość tego świata i mądrość ciała.
Święte Ubóstwo zawstydza pychę i skąpstwo, i troski tego świata.
Święta Pokora zawstydza pychę i wszystkich ludzi,
którzy są ze świata, podobnie i wszystko co jest ze świata.
Święta Miłość zawstydza wszystkie pokusy diabelskie i cielesne,
i wszelką bojaźń cielesną.
Święte Posłuszeństwo zawstydza wszelkie ludzkie i cielesne pożądania,
i utrzymuje ciało w umartwieniu, aby było posłuszne duchowi
i aby słuchało swego brata,
i czyni człowieka poddanym i uległym wszystkim ludziom,
i nie tylko samym ludziom, lecz także dzikim i okrutnym zwierzętom,
aby mogły z nim czynić, co zechcą, na ile im Pan z wysoka pozwoli.

Modlitwy: