Anioł 2

Aniele - Ach Aniele
Proszę - Przyjdź do mnie

Okryj duszę skrzydłami
Uchwyć moją dłoń
Poszybujemy razem
Ku nocom - dniom

Wysoko - wysoko
Tam gdzie gra muzyka
Gdzie EDEN różą rozkwita

Tęczą wielobarwną
Krok za krokiem
Bliżej wciąż bliżej
Ku miłości Bożej