Panie zanim nadejdzie cień..,

Panie
zanim nadejdzie cień
i przetnie
gwałtownym ruchem dłoni
wszelki hałas
ocal mnie

wyprowadź
bezpiecznie
z jeziora potępionych

uchroń
od krzyku
zabijanych

niech stanie się
dzień

21.01.2003