Duchu Święty Boże

Duchu Święty Boże,
Duchu Ojca i Syna,
korząc się przed Boskim Majestatem Twoim,
w obliczu nieba i ziemi,
poświęcam Ci i oddaję duszę moją i ciało.

Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości,
doskonałość Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości.
Ty jesteś światłem i siłą mej duszy, przez Ciebie żyję, myślę i działam.
Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie zgrzeszył przeciw Tobie!
Spraw niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój, niech idę za Twymi natchnieniami!

O Duchu Święty Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość.
O Duchu Święty Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelkiego grzechu.
O Duchu Święty Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.

Błagam Cię, Duchu Święty Boże,
udziel mi mocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się
dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością,
cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością.
Amen.