Suplikacja

Panie, ubiczowana mgławico cierniowa,
wszelką prawdę od kłamców bezdusznych zachowaj.

Błagam, oto nadeszła bez imienia chwila,
wskrzeszaj serce Wszechświata jak córkę Jaira.

Pamięć już nie pamięta, jasność ociemniała,
nad mękami proroków zorza zapłakała.

Władco duchów, przedmiotów, aniołów i ludzi,
kto spośród nas wystąpi, by Ciebie przebudził.

By Mojżesza rękami rozdarł złote fale,
i wstrząsnął bramami Twojego Jeruzalem.

Nikt się nie odważy, bo Ty po wieki święty,
na ruinach klęczę wyrokiem Twym przejęty.

2.07.2006r.