Jesteś Skarbem!!!

Jesteś Skarbem w ręku Boga.
Pochwycił Cię ukrywając w Swej dłoni
Przytula do Siebie i czule szepcze,
że jesteś tak dobrym dla Niego dzieckiem
i bardzo chciałby bardzo byś Mu uwierzył nareszcie.
Nigdy nie odwróci od Ciebie wzroku,
patrzących ku Tobie Miłością oczu.
Uobecnia się w Tobie przez swe dary
i w Swym dawaniu nie ma Swej miary.
Dąży ku Tobie przyspieszając kroku,
wychodzi naprzeciw nie osądzając
Twych duszy zagubionych półmroków.

Rozważania i opowiadania: