I już będzie do niej wracał

W tajemnicy przed wszystkimi
schodzę szczelina kornika
do mojego świata poza światami.
Przeciskam się wąskim przejściem
oglądając własne myśli
słucham szelestu ciszy.

Z oddali dobiega tętno
otaczających mnie głębin.

Każdy chyba kiedyś
odkryje w sobie taka chwile,
dostrzeże ją w pełni,
przyjrzy się dokładnie
i już będzie do niej wracał.