dziękuję

dziękuję Ci
że są często lepsi
ode mnie
zupełnie jak na lekcji

pokory

Monika Maśnik