Przebacz

Przebacz mi Panie
wielkie zapatrzenia
na małe sprawy
w meandrach codzienności...

Przebacz mi ucieczki myśli
gdzieś na fałszywe drogi
pokrętne,
bez drogowskazów...

Przebacz mi zagubienia
w zaułkach ślepych i głuchych,
z których Ci zawsze przynoszę
wielkiego żalu
małą łzę...

Z tomiku: "Dotknąć nieba..."