uczucia me

uczucia me
niewinnie roztargnione
nieposłuszne
własnymi ścieżkami wiecznie biegnące
lecą wysoko nad głowami
ciepłym wiatrem targane
kroplami deszczu kąpane
tuląc się w miękkich obłokach
przejrzystych chmur poezji

Monika Wojdyła