życie jest jak podróż

życie jest jak podróż
samochodem

czasem nawet przy zajeździe
czai się zło

dokoła zielone lasy
rozlewa się wszędzie słońce

pędzę obtłuczonym autem
lecz cały do Ciebie - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wiesław Janusz Mikulski