Ostatnia

Wiara - to ufność na zawsze więc jedna
nadzieja - to czas bez pożegnań
miłość pierwsza - zupełnie jak cielę
bo patrzy w niebo
by zobaczyć ziemię

miłość ostatnia - to przeczucie piękna

ksiądz Jan Twardowski

Ksiądz Jan Twardowski: