Co zrobi w Nowym Roku

Co zrobi uczeń w Nowym Roku?
Na rozbiegu,
Na wyskoku.
Przeżegna się jak przez meczem
I worek książek powlecze,
Do szkoły - do "budy".
Szeroko otworzy drzwi rozumu
I wrota serca.
Coś mu nowego przytwierdzą.
Z tej wiedzy tłumu,
Coś mu zostanie na własność.
Dobrze jest się zaprzeć
I tak sobie na złość
Postanowić:
Zdobędę wiedze Pitagorasa
I mądrość Salomona,
Niech się zdziwi klasa,
Będę mądry, niech skonam!