Ks. Michał Jastrzębski

Seminarium Przemyskiemu chwała
Za Księdza Michała.
Rektor tej uczelni,
Postać niezwykła,
Do wielkich lotów nawykła.
Wzrok wysoko natężał
I wyrastał na Męża Bożej Opatrzności,
Mimo ogromnych trudności.
Błyszczał jak brylant w pierścieniu
I w blaskach,
I w cieniach współczesnego świata.
Pod wyżyny wzlatał.
Ogromna wiara
I pokory potęga.
Jego ciche słowa modlitwy
Płynęły niebieską wstęgą,
Przed Boże trony Jezusa.
Zawsze miłością spięty,
Dobrocią orzeczony.