Powiedział Ojciec Święty

W tym roku był Ojciec Święty
W ziemi Chrystusa, w Palestynie.
Akurat przebywał w Nazarecie
I spotkał zakonnika znajomego.
Znał jego imię
I woła do niego:
-Jak się masz Ojcze drogi.
-Oj, Wasza Świątobliwość,
Bolą mnie nogi.
-Dziękuj opatrzności - mówi Papież.
Błogosławiona Boża przyczyna,
Że od nóg zaczyna.
Ciesz się Ojcze i nie bądź nerwowy,
Że Bóg nie zaczyna od głowy.
Bo co by się wtenczas stało?
Wszystko by się załamało.
O mój Boże Najświętszy,
Jak sobie ze mną dobrze poczynasz,
Że od nóg zaczynasz.