Nieumiejętnych pouczać

Uczynki miłosierne, co do duszy -
Nieumiejętnych pouczać.
Nikogo nie odrzucać
I tych, co nie mają nauki.
I tych, którzy nie zdobyli wiedzy.
Nie tylko czytania i pisania sztuki,
Ale sztuki myślenia,
Rozumowania.
Wszelkiej wiedzy,
Która się zmienia i nie zmienia.
Która przez Boga i ludzi dana.
Tych nie umiejących pouczać.
Nie odtrącać,
Nie odrzucać,
Ale mówić i tłumaczyć,
Aby znali i wiedzieli.
I nawet innym powiedzieli.
I nawet innych pouczali.
Wielcy i mali.