Urazy chętnie darować

Uczynki miłosierne, co do duszy -
Urazy chętnie darować.
Przebaczać
I anulować.
Doznane krzywdy przebaczać.
Jakie to trudne.
Jakie to ciężki.
Staczać się do krzywdzicieli.
Łamać bariery obłudne,
Aby wiedzieli,
Że niczego nie pamiętam,
Że każe mi wiara święta
Urazy chętnie darować.
Sięgnę do Ewangelii.
Poproszę Jezusa,
Aby mnie pouczył
Tego prawa dochować.
Może z czasem moje serce
W tym utwierdzę.