bo przecież kręci się

bo przecież kręci się
ona kręci
jak pamięć kręci się
bez przerwy
kołuje pośród gwiazd
ciszy gdy śpią
znieczulone nerwy
mgłą snu

ona kręci się
i kręci Ziemia
Z I E M I A

Wiesław Janusz Mikulski