Do siostry zakonnej

Choć nie ma gwiazdy nad twoją głową
z Betlejem
Niewidocznego w chlebie i cierniach
przyzywasz śpiewem

Choć własnej duszy nawet nie widzisz
oczyma
w obrazach tylko Matka Najświętsza
Dzieciątko trzyma
Swój dawny uśmiech dziecięcej twarzy
ukaż nade mną
choć tak się nagle z Bogiem ukryłaś
w ogromną ciemność

ksiądz Jan Twardowski

Ksiądz Jan Twardowski: