5. DZIEŃ

OJCZE NIEBIESKI,
w ten dzisiejszy wieczór przychodzę do Ciebie.
Znów upłynął jeden dzień mojego życia.
Z całego serca składam Ci dzięki
za wszystko dobro i za każdy dzień mi użyczony.
Dziękuję za zdrowie i za to, za mam mieszkanie.
Dziękuję za wschody i zachody słońca,
które dnie i noce odmierzają.
Ty jesteś Panem naszego życia.
Tobie niech będzie chwała i dzięki.
Każdy odchodzący dzień przybliża mnie do wieczności.
Dopomóż mi, bym przy końcu mojego życia
mógł dojść do Ciebie.
U Ciebie nie ma już cierpień i nieszczęść, nie ma już żadnych trosk.
Obym mógł oglądać, dzięki Twej dobroci,
Ciebie, o Boże, w jasności Twej chwaty.
Wyciągnij nade mną swą boską prawicę, bym nie zagubił drogi wiodącej do Ciebie.
Przebacz mi, jeżeli dziś nie byłem dobry i przykrość drugiemu sprawiłem.
Skieruj moje serce, moje myśli, mój język, moje ręce i stopy ku temu,
co nakazujesz przez Chrystusa Jezusa naszego Pana.
Wychwalam Cię Ojcze Niebieski.
Dziękuję Ci za Twojego Syna, naszego Pana.
Dziękuję za mój chrzest w Duchu Świętym.

PSALM 103 (tł. M. Skwarnicki)
Błogosław duszo moja Pana, i wszystko, co jest we mnie, święte Imię Jego.
Błogosław duszo moja Pana,
i nie zapomnij o wszystkich jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię laską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów,
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

W TĘ NADCHODZĄCĄ NOC, O BOŻE MÓJ,
bądź mi tarczą i obroną.
Broń mnie od grzechu i cierpienia,
od podstępu i złości szatana
i od niespodziewanej śmierci.
O Jezu mój, niech w Twoich ranach moja dusza ukojenie znajdzie.
Na nocny spoczynek zamknij mi oczy. Ciało i duszę w Twe ręce oddaję.
Maryjo, moja Matko, spojrzyj teraz na mnie,
gdy na spoczynek idąc, cały się Tobie polecam,
Józefie święty, z ojcowską dobrocią strzeż mnie.
Aniele Stróżu, weź mnie pod swoje opiekuńcze skrzydła.