Żywa obecność Jezusa w Komunii Świętej

ŻYWA OBECNOŚĆ JEZUSA W KOMUNII ŚW. Na podstawie "Dzienniczka Św. Faustyny Kowalskiej. Jeden cytat "Dzienniczka" z filmu:
"Kiedy raz poszłam na świat do spowiedzi, trafiłam, że mój spowiednik odprawiał Mszę świętą. Po chwili ujrzałam Dziecię Jezus na ołtarzu, które pieszczotliwie i z radością wyciągało rączęta do niego, jednak ów kapłan po chwili wziął to piękne Dziecię w ręce i połamał, i żywcem je zjadł. W pierwszej chwili uczułam niechęć do tego kapłana z powodu takiego postępowania z Jezusem, ale zaraz zostałam oświecona w tej sprawie i poznałam, że bardzo jest miły Bogu ów kapłan" (nr: 312)

Rozważania i opowiadania: