Każdy dzień

     Każdy dzień przynosi swoje własne utrapienie. Jak dobrze czuć, że Pan nigdy nie przestaje nas prowadzić!
     Gdy sami wybieramy naszą drogę lub radzimy się ciała i krwi (zob. Ga 1, 16), wtedy nie pozwalamy się prowadzić Panu. Gdy jednak rezygnujemy z własnej woli, Pan kieruje każdym krokiem na naszej drodze, każdą godziną dnia, każdym dniem roku i każdym rokiem naszego życia.
     Boża miłość zachowała nas i błogosławiła nam do tej pory; ona jest niezmienna, bo On jest niezmienny. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość; lecz znamy Tego, który jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Na nowo wkładamy naszą rękę w Jego dłoń i prosimy: "Prowadź nas!".
Charles Spurgeon
Rozważania i opowiadania: