Cicho

Cicho boska spełniać wolę,
Cicho bliźnim ulżyć dole
Cicho kochaj ludzi Boga
Cicho-oto święta droga!

Cicho z swymi dzielić radość
Cicho wszystkim czynić zadość
Cicho innych błędy znosić
Cicho życzyć, błagać, prosić.

Cicho zrzec się, ofiarować,
Cicho ból swój w sercu chować,
Cicho jęki w niebo wznosić,
Cicho skrycie łzą się rosić.

Cicho kiedy ludzie męczą
Cicho, gdy pokusy dręczą
Cicho zmiany życia znieść
Cicho krzyż z Jezusem nieść

Cicho Jezus w Hostii sam
Cicho milcząc mówi nam-
Cicho ufaj Zbawcy swemu
Cicho tęsknij, wzdychaj ku Niemu

Cicho z cnoty zbieraj plon,
Cicho aż nadejdzie zgon
Cicho ciało spocznie w grobie
Cicho da Bóg niebo tobie.

Rozważania i opowiadania: