Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Serce Maryi, módl się za nami
Serce według serca samego Boga, módl się za nami
Serce zjednoczone z Sercem Jezusa, módl się za nami
Serce, naczynie Ducha Świętego, módl się za nami
Serce Maryi, świątynio Trójcy, módl się za nami
Serce Maryi, domie słowa, módl się za nami
Serce Maryi, niepokalane od stworzenia, módl się za nami
Serce Maryi, przepełnione łaską, módl się za nami
Serce Maryi, błogosławione wśród wszystkich serc, módl się za nami
Serce Maryi, tronie chwały, módl się za nami
Serce Maryi, otchłani pokory, módl się za nami
Serce Maryi, ofiaro miłości, módl się za nami
Serce Maryi, przybite do krzyża, módl się za nami
Serce Maryi, pociech strapionych, módl się za nami
Serce Maryi, ucieczko grzeszników, módl się za nami
Serce Maryi, nadziejo umierających, módl się za nami
Serce Maryi, stolico miłosierdzia, módl się za nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Panie, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się,
Niepokalana Maryjo, łagodna i pokornego serca, Uczyń nasze serca według serca Jezusa.
Modlitwy: