Jeżeli nienawidzisz

Jeżeli nienawidzisz jakiegoś człowieka,
będziesz go w myślach i słowach,
w pragnieniach i czynie zabijał.
Jeżeli kogoś kochasz,
będziesz robił wszystko, aby żył,
by rozkwitał w cieple twojego serca.
Podobnie jak kwiat rozkwita
w korzystnym dla siebie klimacie,
to też rozwój człowieka
zależy od jego duchowego klimatu.
Zachowanie się ludzi zależy od tego,
czy otwarcie czy też skrycie myślą o innych,
i co wobec siebie odczuwają.
Obojętność i nieufność dzielą ludzi.
Atmosfer staje się lodowata.
Zgoda i zaufanie zbliżają ludzie do siebie.
Na świecie robi się wówczas cieplej.

Gdy dobrze o kimś myślę,
daję mu do zrozumienia:
nie jesteś mi obojętny.
Znaczysz dla mnie wiele.
Lubię cię.

Phil Bosmans

Rozważania i opowiadania: