To zależy w czyich rękach...

Piłka do kosza w moich rękach jest warta 19 dolarów.
Piłka do kosza w rękach Michaela Jordana jest warta około 33 milionów dolarów.
To zależy w czyich jest rękach.

Kij do baseballa w moich rękach jest warty około 6 dolarów.
W rękach Marka McGwire'a jest warty 19 milionów dolarów.
To zależy w czyich jest rękach.

Rakieta tenisowa jest bezużyteczna w moich rękach.
Rakieta tenisowa w rękach Venus Williams jest zwycięstwem Turnieju.
To zależy w czyich jest rękach.

Laska w moich rękach może chronić mnie od dzikich zwierząt.
Laska w rękach Mojżesza rozdzieliła morze.
To zależy w czyich jest rękach.

Proca w moich rękach jest zabawką dla dzieci.
Proca w rękach Dawida jest potężną bronią.
To zależy w czyich jest rękach.

Dwie ryby i pięć bochenków chleba w moich rękach, to kilka kanapek z rybami.
Dwie ryby i pięć bochenków chleba w Bożych rękach nakarmi tysiące.
To zależy w czyich są rękach.

Gwoździe w moich rękach mogą stworzyć domek dla ptaszków.
Gwoździe w rękach Jezusa Chrystusa dały zbawienie i życie wieczne.
To zależy w czyich są rękach.

Jak już widzisz, wszystko zależy od tego w czyich jest rękach.
Więc złóż swoje troski, obawy, nadzieje, marzenia, rodzinę i wszelkie relacje z ludźmi w Boże ręce, ponieważ...
to zależy w czyich są rękach.

Rozważania i opowiadania: