Głodny

Mój Bóg jest głodny
Ma chude ciała i żebra
Nie ma pieniędzy
Wysokich katedr ze srebra

Nie pomagają mu
Długie pieśni i świece
Na pierś zapadłą
Nie chce lekarstwa w aptece

Bezradni
Rząd ministrowie żandarmi
Tylko miłością mój Bóg się daje nakarmić

ksiądz Jan Twardowski

Ksiądz Jan Twardowski: