Panie...

Panie,
Kiedy jestem głodny, daj mi kogoś,
Kto łaknie pożywienia;
Kiedy jestem spragniony, przyślij mi kogoś,
Kto chce pić;
Kiedy jest mi zimno, ześlij mi kogoś,
Kogo mógłbym ogrzać;
Kiedy jestem zmartwiony, daj mi kogoś
Do pocieszenia;
Kiedy ciąży mi mój krzyż, daj mi dzielić krzyż
Z mym bliźnim;
Kiedy jestem biedny, zaprowadź mnie do kogoś,
Kto potrzebuje;
Kiedy nie mam czasu, daj mi kogoś,
Komu mógłbym przez krótką chwilę pomóc;
Kiedy jestem upokorzony,
Niech mam kogoś do chwalenia;
Kiedy jestem zmartwiony, ześlij mi kogoś,
Z kim cieszyłbym się;
Kiedy potrzebuję ludzkiego zrozumienia,
Daj mi kogoś, kto potrzebowałby mego zrozumienia;
Kiedy potrzebuję opieki, ześlij mi kogoś,
O kogo mógłbym się troszczyć;
Kiedy myślę tylko o sobie skieruj
Moje myśli na innego człowieka.

Rozważania i opowiadania: