Cisza jest pełnią słowa - Mądrość wspólnego działania

Apoftegmat, który dziś przedstawiamy, opowiada o cudzie dokonanym przez abba Makarego. Zwięzła opowieść w szczytowym punkcie przytacza dialog między Makarym a zmarłym ojcem rodziny, którego abba na krótko przywraca do życia. Jak sam mnich mówi, nie dzieje się to jego własną mocą lub zasługą, gdyż on sam jest „niczym”: apoftegmat po części ukazuje, jak wielka jest miłość Boga do tych, którzy są uciśnieni i doświadczają ubóstwa — do tak często przywoływanych na kartach Biblii wdów i sierot.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: