Błogosławieństwo na podróż

Pobłogosław dla mnie, Boże,
Ziemię pod mą stopą,
Pobłogosław dla mnie Boże,
Ścieżkę, którą pójdę,
Pobłogosław dla mnie, Boże,
Rzeczy, których pragnę.
O, Wieczności wiekuista,
Pobłogosław mój odpoczynek.

Pobłogosław dla mnie to,
Na czym spoczną moje myśli,
Pobłogosław dla mnie to,
Na czym spocznie moja miłość,
Pobłogosław dla mnie to,
Na czym spocznie ma nadzieja.
Który jesteś Królem królów,
Pobłogosław me spojrzenie.

"Carmina Gadelica"