Droga Krzyżowa - Stacja X - Jezus z szat obnażony

Stacja 10: Pan Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Nie pytaj mnie gdzie na tej drodze jestem. Nie mam odwagi się przyznać. Jeśli się przyznam, to wtedy muszę powiedzieć, że patrzę obojętnie na tych, co wystawiają Boga na pośmiewisko i zabierają mu szaty. A może też czasami jestem z nimi.
Moje milczenie, moja cicha zgoda na wszystko. Na odbieranie szacunku Najświętszemu Sakramentowi, na brak poszanowanie świętych Tajemnic ołtarza, na bluźnierstwa, na świętokradztwa. Obnażono Boga, sprofanowano, a szatę przegrano w kości. Tak jak często przegrywa się życie.
Za tych, którzy obrażają Cię w Najświętszym Sakramencie - przepraszamy Cię, Jezu!

Ciało Chrystusa ikonograficznie łączy się z przypowieścią o jawnogrzesznicy i ciskaniu kamieniami przez tych, co są bez grzechu. "grzech" Chrystusa, to Jego człowieczeństwo, czyli Ciało - Boże Ciało. My jednak postrzegamy Je jako białe Ciało w złotej monstrancji, adorowane wśród bicia dzwonów, w ceremonialnej procesji. Przed tym Ciałem, zamiast kamieni, rzucamy płatki róż, nie widząc upokarzającej nagości Ciała Syna Bożego. Tymczasem: "Ciało Chrystusa wyraża miłość Ojca. To Ciało obnażone pełni wolę Syna i wole Ojca" (kard. Karol Wojtyła, Rekolekcje w Watykanie, 1976 r.) "Ja zawsze czynię to, co się Jemu (Ojcu) podoba" (J 8,29)

Gdy Jezus na Golgocie zostaje z szat obnażony, myśli nasze zwracają się do Jego Matki biegną jakby do samych początków tego Ciała, które już teraz przed ukrzyżowaniem, stanowi jedną wielką ranę. Tajemnica Wcielenia: Syn Boży przyjmuje ciało w łonie Dziewicy. Ciało Chrystusa wyraża miłość do Ojca: Wtedy rzekłem „Oto idę, aby spełnić wolę Twoją. „Ja zawsze czynię to, co się Ojcu podoba. To ciało obnażone pełni wolę Ojca każdą raną, każdym drgnieniem bólu, każdym zszarpanym mięśniem, każdą strugą krwi, która z Niego się toczy, całym wyczerpaniem ramion i zmiażdżeniem szyi i bark.
Musimy myśleć przy tej stacji o Matce Chrystusowej, bo pod Jej sercem, a potem w Jej oczach i w Jej dłoniach, Ciało Syna Bożego doznało pełnej czci.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: