Szema - Godzien, o godzien jest nasz Pan

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: