Odnowa Kościoła i świata. Refleksje soborowe

    Kazania i konferencje abpa Karola Wojtyły, wygłoszone w latach 1962-1966, przywołują wiodące tematy Soboru Watykańskiego II, atmosferę odnowy życia Kościoła i troskę o obecność Ewangelii we współczesnym świecie. Po upływie prawie pół wieku problematyka Vaticanum II nie straciła na aktualności, a niekiedy wzbudza gorącą polemikę. Można mieć nadzieję, że zbiór refleksji Arcybiskupa krakowskiego przyczyni się do głębszej znajomości i dalszej realizacji wskazań soborowych.
    Spora część z zawartych homilii i konferencji została opublikowana po raz pierwszy. Pozycja została podzielona na cztery części: Sobór nadziei (1962-1963), Misterium Kościoła (1963-1964), Godność człowieka w Chrystusie (1964-1965), Świat bardziej ludzki (1965-1966).
    Książka została opracowana w Ośrodku Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie, działającym w ramach watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, której jednym z celów jest propagowanie nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Redaktorem publikacji jest ks. dr Andrzej Dobrzyński – dyrektor Ośrodka.
    Pragnieniem Fundacji - współwydawcy książki, jest aby została ona zauważona w środowisku nie tylko naukowym, ale trafiła także do osób zainteresowanych Soborem Watykańskim II i jego znaczeniem w życiu Kościoła. Czytając tę książkę widać ogromne zaangażowanie arcybiskupa Karola Wojtyły w prace Soboru oraz w propagowanie jego myśli w Kościele Krakowskim.
    Niniejsza publikacja to pierwsza część cyklu, w którym zostaną udostępnione wystąpienia abpa Karola Wojtyły z auli soborowej oraz jego studia naukowe dotyczące Vaticanum II.
Ks. Marek Różycki
Ośrodku Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie
Czytelnia: