Wigilia Paschalna

Przede wszystkim zaznaczyć trzeba, że liturgia Wigilii Paschalnej nie należy do Wielkiej Soboty. W Wielką Sobotę Kościół trwa - czuwa przy Grobie Pańskim ciągle rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani.

Modlimy się i w miarę możliwości dalej zachowujemy post w oczekiwaniu na Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nie ma w tym dniu w ogóle Mszy Św. bo wieczorna już do tego dnia nie należy, a komunii św. udziela się tylko chorym. Od rana święci się pokarmy.

Celebracji w czasie której świętujemy zmartwychwstanie Pana nie można wiązać z Wielką Sobotą bo zmartwychwstanie to nie nastąpiło w Wielką Sobotę. Zmartwychwstanie miało miejsce w nocy i wtedy też powinna się odbywać Liturgia Wigilii Paschalnej.

Sama Wigilia Paschalna należy już do Niedzieli Zmartwychwstania. Zgodnie z dokumentami Kościoła:
"Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy - nie wolno ich rozpocząć zanim nie zapadnie noc a należy je zakończyć przed świtem niedzieli".
W niektórych parafiach tak nie jest - we wszystkie dni Triduum liturgia jest sprawowana o tej samej godzinie.

Wigilia Paschalna jest centralnym, najważniejszym momentem celebracji Zmartwychwstania i należy już do Niedzieli Zmartwychwstania.

Liturgia Paschalna jest niezwykle bogata w symbole. Wynikają one ze znaczenia tego dnia i te znaczenia wyrażają. Poszczególne z nich zwracają uwagę na coraz to inne aspekty ale wszystkie odnoszą się do jednego - nowego życia w Chrystusie. Życie to jest darem Boga w Jezusie Chrystusie który nas przeprowadza ze śmierci do życia z ciemności do światła - widzimy to wyraźnie w liturgii światła. Również słowo Boże pozostaje w służbie życia. Jego mocą Bóg stwarza świat dzięki niemu ratuje naród wybrany, umacnia, karmi i zapoczątkowuje zbawienie. Również woda w oczywisty sposób łączy się z życiem. Także jako woda chrztu św. który jest naszym osobistym zawarciem przymierza z Bogiem - moc sakramentu chrztu wykupuje nas od śmierci wiecznej.

Ale jest to dopiero potencjalna możliwość.Możemy ją rozwijać dzięki działaniu Ducha Świętego którego woda jest jednym z symboli. A cała liturgia zmierza ku Eucharystii - pokarmowi bez którego Nowe Życie jest niemożliwe.

W Polsce liturgia Wigilii Paschalnej kończy się uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w tryumfie Zmartwychwstałego przez procesją rezurekcyjną. Może się ona odbyć zaraz po Wigilii Paschalnej lub w niedzielę rano.

Czytelnia: