Stwórco!

Stwórco wieczystej jasności,
Tyś całym dniem jest i światłem,
Światłem, co nigdy nie gaśnie,
Ale panuje nad nocą.

Oto już nocne ciemności
Bledną, bo zorza nadchodzi,
Gwiazdy się kryją przed słońcem,
Które swe blaski roztacza.

Pełni wesela wstajemy,
Aby Ci śpiewać z wdzięcznością:
Światło już mrok zwyciężyło
Dzień przywracając na nowo.

Teraz prosimy Cię, Panie:
Ciało zachowaj od pokus,
Duch zaś niech oprze się złudzie
Świata i jego podstępom.

Chroń nas od gniewu i kłótni,
Oddal pokusę łakomstwa,
Obroń przed głodem bogactwa;
Aby do zła nie skłoniło.

Obdarz trzeźwością umysły;
Ciała zachowaj od grzechu;
Abyśmy dzień ten przeżyli
Wierni nauce Chrystusa.

Uczyń to, Ojcze najlepszy,
Razem z Twym Synem i Duchem,
Ty, który pełen potęgi
Rządzisz wiecznością i czasem.
Amen