Różaniec - czerwiec 2012

Temat numeru: Zdobywać cnoty w życiu codziennym
     Z wadami i grzechami jest tak jak z pieczarkami – jeśli nie wyrwie się ich z korzeniami, odrastają – czytamy we wstępie do czerwcowego numeru miesięcznika sióstr loretanek „Różaniec”. Właśnie wady są kolejnym tematem tegorocznego cyklu poświęconego Jasnogórskim Ślubom Narodu Polskiego złożonych przez Prymasa S. Wyszyńskiego: „Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. (...) wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości”. Wady – pisze ks. Wojciech Przybylski – „niszczą osobowość człowieka, hamują rozwój duchowy, zniekształcają sumienie, zniewalają, krepują miłość. (...) Rozpleniają się w człowieku jak chwasty w ogrodzie. Kiedyś piękny, lecz nieplewiony, staje się dziką przestrzenią egoizmu, samolubstwa, nieliczenia się z innymi, schlebiania swoim słabościom i namiętnościom, karłowacenia ducha”.
     „Nie bądź leniwy, bo uschniesz!” – tytuł rozmowy z ks. Januszem Zawadką MIC najlepiej oddaje jej przesłanie. „Czy z pijaństwem należy walczyć?” – na to pytanie odpowiada negatywnie o. Jan Karczewski OFMCap i wyjaśnia, że pijaństwu należy zapobiegać oraz jak to czynić. O wadzie rozwiązłości, modzie na liberalizm i luz w życiu intymnym, pisze ks. Mariusz Pohl: „Przykazanie czystości i wierności ma charakter nie tylko religijny; to po prostu podstawowy wymóg ludzkiej natury, zdrowego rozsądku i życia społecznego”.
     Oprócz stałych rubryk – formacji różańcowej i komentarzy do liturgii – „Różaniec” proponuje m.in. artykuły na uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, święto królowej Jadwigi, oraz 15. rocznicę beatyfikacji przez Jana Pawła II Marii Karłowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek.
Czytelnia: