Modlitwa o beatifikację Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze Wszechmogący,
dziękujemy Ci za Twojego kapłana
Sługę Bożego Franciszka,
którego w niezwykły sposób
obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej,
tak iż swoje życie
oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu
gorąco miłować Twój Kościół
i zrozumieć, że najgłębszą zasadą
jego żywotności i płodności
jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości
Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to,
że przez tego kapłana
wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Swiatło-Życie,
który pragnie wychowywać swoich uczestników
do posiadania siebie w dawaniu siebie
i w ten sposób przyczyniać się
do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże,
w Słudze Bożym księdzu Franciszku,
w jego życiu i dziele,
i racz wsławić swoje Imię,
udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski
o którą najpokorniej proszę. Amen.