Różaniec - luty 2015

Temat numeru: ZRANIONA MIŁOŚĆ
      Jak naucza papież Franciszek, Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem, mimo że nieustannie ranimy Go grzechami. Numer lutowy poświęciliśmy m.in. grzechom, z których tak wielu ludzi się nie spowiada i które często są pomijane w rachunku sumienia, a także tzw. grzechom cudzym. Każdy z nich – zarówno grzech powszedni, jak i śmiertelny – zadaje ranę Największej Miłości, Bogu Ojcu.Różaniec - luty 2015
      Z artykułu ks. Radosława Góralskiego można dowiedzieć się, dlaczego grzech tak boli i kto cierpi najbardziej. Ks. Zbigniew Sobolewski przestrzega, że bardzo często „spowiadamy się z tego, co złego uczyniliśmy”, a następnie zadaje pytanie: „Czy nie czas zacząć się także spowiadać z zaniedbanego dobra i karłowatości ducha?”. Mechanizm działania grzechu na przykładzie Dawida i Batszeby poznamy dzięki lekturze wywiadu z ks. dr. hab. Mirosławem Wróblem. Prostytucja i trudny powrót na drogę czystości to niewygodny, choć ekscytujący temat, można o nim przeczytać w reportażu Moniki Zając. W lutowym numerze także wywiad z Leszkiem Podoleckim, który od 22 lat jeździ do zakładów karnych, by mówić więźniom o Bożej miłości i przebaczeniu.
      W dziale formacyjnym świadectwo znanego aktora Dariusza Kowalskiego, który dzieli się owocami modlitwy różańcowej i pisze o głodzie modlitwy, którego tak często doświadcza. W konferencji dla Żywego Różańca ks. Feliks Folejewski SAC przybliża koleje życia marnotrawnego syna, który wzgardził miłością rodzica, i zachęca, by spojrzeć na siebie oczami Bga. Tysiąc jeden różańców to poruszająca historia nieznanego męczennika za wiarę i miłość do Ojczyzny – o Leonardzie Mieczysławie Fudali, który został aresztowany przez UB i zakatowany w wieku 25 lat, opowiada Joanna Kalisty.
      Warto pamiętać o 90. rocznicy podpisania konkordatu – więcej na ten temat w artykule historyka Marcina Bąka. Ks. Maciej Będziński wskazuje na wzór misyjnego zapału – Maryję. „Kim są pustelnicy?”, „Czy można ich spotkać w czasach, w których żyjemy?” – odpowiedzi na te pytania można odnaleźć w tekście o. Łukasza Przybyło CMF.
      W e-wydaniu „Różańca” m.in. Czy święci grzeszą najwięcej? – artykuł Anny Mularskiej; wywiad z s. Krystyną Maślarz, przełożoną sióstr pasterzanek, które pomagają kobietom z ulicy wrócić na drogę czystości, a także tekst ks. Ryszarda Kozłowskiego COr o duszy kobiecej według św. Teresy Benedykty od Krzyża.
      W lutym drugi numer dodatku dla młodzieży. Przesłanie do młodych stanowi pomoc w przygotowaniu się do Światowych Dni Młodzieży. Warto przekazać ten dodatek dzieciom, wnukom czy znajomym. Ewangelia to radosna nowina także dla nich!
      Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej www.rozaniec.eu oraz naszego profilu na Facebooku.