Przybądź, Duchu Święty!

Przybądź, Duchu Święty!
Przybądź! Wejdź w samą głębie
serc Twoich wiernych!
Spraw tak, aby każdy odczuł to osobiście
ku pożytkowi wszystkich.
Tak, by Bóg był wszystkim we wszystkich.
Amen.

3 czerwca 1990
Jan Paweł II

Jan Paweł II: