Różaniec - wrzesień 2013

Temat numeru: WIERZYĆ POŚRÓD WĄTPLIWOŚCI
Podejmując tym razem temat wątpliwości w wierze, pragniemy zwrócić uwagę na pozytywny aspekt trudnych chwil życia duchowego, gdy przechodzimy kryzys wiary w Boga. Wielu może zaskoczyć fakt, że kryzys nie musi być postrzegany jako zjawisko negatywne, wręcz przeciwnie – może stać się wezwaniem do tego, żeby pójść dalej w życiu duchowym, a także w relacjach z Bogiem i z ludźmi. Różaniec - wrzesień 2013Można o tym przeczytać np. w artykule Wierzyć pośród wątpliwości ks. Wojciecha Przybylskiego. Praktycznych wskazówek, jak radzić sobie z wątpliwościami w wierze i jak pomóc osobom, które ich doświadczają, dostarcza rozmowa z ks. dr. Mirosławem Cholewą. Zapraszamy również do lektury fragmentu Lumen fidei – pierwszej encykliki papieża Franciszka, a także do zapoznania się z artykułem dk. Kamila Falkowskiego o nieco kontrowersyjnym tytule: W każdym z nas drzemie ateista. Jego Autor zachęca, by nieustannie budzić w sobie pragnienie Boga, a jeśli trzeba, by obudzić także drzemiącego w nas ateistę... W artykule Ciemna dolina ks. Paweł Wiatrak omawia zjawisko nocy ciemnej – duchowej ciemności i przekonania o opuszczeniu przez Boga – które stało się udziałem wielkich świętych i błogosławionych Kościoła, np. bł. Matki Teresy z Kalkuty czy św. Pawła od Krzyża, a którego doświadczyć może każdy z nas. Z kolei ks. Jan Glapiak przybliża Apostolskie zadanie Kościoła, które jest jednocześnie zadaniem każdego wierzącego – mowa o głoszeniu królestwa Bożego i wzywaniu do nawrócenia, czyli o ewangelizacji. W cyklu Duchowość Pauliny Jaricot Założycielkę Żywego Różańca ukazujemy jako tę, która umiłowała krzyż Chrystusa. Nie zapominajmy, że to, co wystawia naszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość – jak pisze św. Jakub.

Zapraszamy również do lektury i odwiedzania naszej strony internetowej www.rozaniec.eu oraz do elektronicznej prenumeraty „Różańca”.

Czytelnia: