Ludwik złota rączka

Ludwikowi Boskiemu niestraszne żadne prace domowe.

Humor: