Zaufanie w rodzinie

Najważniejsze u Boskich jest... zaufanie.

Humor: