Co na rozstajach opowie kamień?

co na rozstajach opowie kamień?
co szepnie woda przy ujścia rzek?
co powie wicher, co powie ogień
gdy iskry tańcząc wzlecą do gwiazd?
bo każda chwila - żywot motyla
żyje przez chwilę i tylko raz
więc chodźmy razem, by krótkie chwile
pomnożyć znowu przez życia dwa
choćbym się potknął o stary kamień,
choćby mnie wciągnął podwodny wir,
wicher wychłostał, ogień spopielił,
nigdy nie stanę w drodze do gwiazd
bo każda chwila - żywot motyla
żyje przez chwilę i tylko raz
więc chodźmy razem, by krótkie chwile
pomnożyć znowu przez życia dwa

piosenka z filmu "Kto nigdy nie żył"

Maciej Strzembosz