Kochajcie się!

Kochajcie się,
ale nie róbcie z miłości kajdanów.
Niech miłość będzie jak poruszający się ocean
pomiedzy brzegami waszych dusz.
Wypełniajcie nawzajem swoje filiżanki,
ale nie pijcie z tej samej.

Dajcie sobie swojego chleba,
ale nie jedźcie z tego samego bochenka.
Śpiewajcie i tańczcie razem,
cieszcie się, ale pozwólcie sobie być osobno.
Jak struny lutni, które są osobno,
to jednak dźwięczą razem do tej samej muzyki.

Dajcie sobie serca,
ale nie do przechowania.
I stójcie razem,
a jednak nie za blisko:
Jak kolumny świątyni,
które podpierają ten sam strop, a jednak stoją osobno.
I jak dąb i cyprys nie rosną w swoich cieniach.

Kahlil Gibran