Cierpienie w miłości

     Bóg daje w miłości doświadczenia, lęki. Zranienie, brak akceptacji ze strony drugiego człowieka rodzi pytanie: komu służę - sobie, człowiekowi czy Bogu?
     Z miłością zawsze kojarzy się cierpienie. Nieraz pytamy czy cierpienie ma sens.
     Cierpienie w miłości ma swój sens. Jest jedyną możliwością sprawdzenia miłości. Nieważne jest, jak kto cierpiał, ale dlaczego cierpiał.
     Jeżeli cierpiał z miłości do drugiego człowieka, to jego cierpienie jest świadectwem miłości. Potwierdza jego miłość.
Prawdziwa miłość szuka trudnych dróg.

tu gdzie miłość odchodzilecz jej nie ubywa
ci co się kochają cierpią gdy są razem

Ksiądz Jan Twardowski: 
Miłość: