Czym jest miłość

     Tyle nam powiedział Święty Paweł, jak może być miłość: cierpliwa, wytrwała... Widzimy taką miłość w życiu między ludźmi. Możemy ją opisać, używając słów mniej lub bardziej udanych, ale można się zgubić przy definicji miłości. Czy miłość jest wyjściem poza siebie?
     Święty Paweł powiedział, jaka jest miłość, ale nie powiedział, czym ona jest. Miłość nie jest czymś, ale Kimś. Jest samym Bogiem, który jest w nas. Bogiem kochającym nas i innych poprzez nas.
     Często brak nam słów, by określić miłość. Nic dziwnego, bo Boga samego słowami określić nie można.
Ksiądz Jan Twardowski: