Czwartek

służba świętym Apostołom i świętemu Mikołajowi

Troparion o Apostołach
Święci Apostołowie, módlcie się do miłosiernego Boga, aby odpuszczenie grzechów dał duszom naszym.

Troparion o Mikołaju
Przez prawdziwość Twych czynów, ojcze i arcypasterzu Mikołaju, stałeś się regułą wiary dla Twojej owczarni, wzorem cichości, nauczycielem wstrzemięźliwości, dlatego swą pokorą zdobyłeś wywyższenie, ubóstwem bogactwo. Módl się do Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

Kontakion o Apostołach
Panie, otrzymałeś niezłomnych głosicieli Dobrej Nowiny, wieniec Twoich Apostołów ku radości Twojej dobroci. Przyjąłeś też i mękę, i śmierć przed innymi ofiarami, bowiem tylko Ty sam znasz ludzkie serca.

Kontakion o Mikołaju
W Mirze okazałeś się biskupem, wypełniłeś bowiem Ewangelię Chrystusową, święty, duszę swoją oddałeś za Twój lud i wybawiłeś niewinnych ludzi od śmierci, przeto uświęciłeś się jako wielki wtajemniczony sługa łaski Bożej.

Modlitwy na każdy dzień - grekokatolickie